นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราจำเป็นต้องบันทึกและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ เช่น หมายเลขประกันสังคม ภาพถ่ายบนบัตรประจำตัว/หนังสือเดินทาง เราได้รับข้อมูลของคุณจากคุณในเวลาที่ทำข้อตกลง
สถานประกอบการ และคุณตกลงให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายปัจจุบันโดยลงนามในข้อตกลงการเช่า

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกจัดเก็บและอาจถูกแบ่งปันกับบุคคลที่สาม โดยมีเงื่อนไขว่าเราต้องทำเช่นนั้นตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เราจะไม่โอนข้อมูลของคุณไปยังประเทศนอกสหภาพยุโรป คุณมีสิทธิ์ติดต่อเราหากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ เพื่อขอแก้ไข ถ่ายโอนหรือจำกัดการประมวลผล

หากคุณมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการที่เราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิ์ที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานกำกับดูแล Datainspektionen

อ่านข้อกำหนดทั้งหมดของเราที่นี่ >>