Polityka prywatności

Musimy zapisywać i przetwarzać dane osobowe o Tobie, takie jak numer PESEL, zdjęcie w dowodzie osobistym/paszporcie. Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie w momencie zawarcia umowy
siedziby i wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, podpisując umowę najmu.

Twoje dane osobowe będą przechowywane i mogą być udostępniane stronom trzecim, pod warunkiem, że jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo. Jednak nigdy nie przekażemy Twoich danych do kraju spoza UE. Masz prawo skontaktować się z nami, jeśli chcesz uzyskać informacje o danych, które posiadamy o Tobie, zażądać korekty, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania.

Jeśli masz skargę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Datainspektionen.

Przeczytaj nasze pełne warunki tutaj >>