WARUNKI WYNAJMU

§ 1

Sześcio- lub dwunastomiesięczny okres najmu rozpoczyna się w momencie otrzymania płatności. Umowa najmu jest automatycznie przedłużana o sześć lub dwanaście miesięcy zgodnie z ostatnim okresem opłacenia. Okres wypowiedzenia wynosi dwa miesiące, a wypowiedzenie należy złożyć pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie. Czynsz najmu nie podlega zwrotowi po podpisaniu umowy najmu. Podpisane cyfrowo umowy najmu podlegają czternastodniowemu prawu do odstąpienia za opłatą 250 SEK. Zwroty cyfrowe są zwracane tylko za pośrednictwem przelewu elektronicznego na rzecz wynajmującego.

§ 2

Postbox24 nie ponosi odpowiedzialności za pocztę źle posortowaną przez Posten, Postnord i City Mail lub z innych powodów, ani za zmiany adresu. Najemca odpowiada za zmiany adresu. Podpisując umowę najmu, klient wyraża zgodę na wyrzucenie przez Postbox24 wszelkich pozostałych przesyłek pocztowych po zakończeniu umowy najmu, jak również przyszłych przesyłek, które dotrą nieprawidłowo, ponieważ klient nie zmienił swojego adresu. 

§ 3

Skrzynka pocztowa może być używana tylko do przechowywania poczty. Postbox24 nie ponosi odpowiedzialności za zawartość skrzynki pocztowej. Najemca nie ma prawa wykorzystywać skrzynki pocztowej do innych celów. Naruszenie tego spowoduje natychmiastowe rozwiązanie umowy najmu. Podejrzenie o możliwą działalność przestępczą, pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy najmu. Jak również zgłoszenie się na policję i na policję finansową. Opłata za wynajem nie podlega zwrotowi.

§ 4

Cena zawiera kaucję w wysokości 250 SEK. Zwrot kaucji następuje dopiero po pisemnym zamknięciu skrzynki pocztowej za pośrednictwem poczty e-mail lub listownie na dwa miesiące przed zakończeniem umowy najmu, zmianie adresu i zwrocie kluczy. Kaucja jest zwracana wyłącznie przelewem elektronicznym na rzecz najemcy.

§ 5

Za zakończenie usługi, należy to zrobić pisemnie za pośrednictwem poczty e-mail lub pocztą nie później niż dwa miesiące przed końcem okresu najmu, w przeciwnym razie okres najmu zostanie automatycznie przedłużony o sześć miesięcy lub dwanaście miesięcy zgodnie z ostatnim okresem opłacenia.

W przypadku wypowiedzenia tak kaucja jest zwracana tylko wtedy, gdy skrzynka pocztowa zostanie pisemnie zamknięta e-mailem lub listownie na dwa miesiące przed zakończeniem umowy najmu, zmiana adresu musiała nastąpić i każdy klucz musi zostać zwrócony. Kaucja jest zwracana wyłącznie przelewem elektronicznym na rzecz najemcy. 

Podpisując umowę najmu, klient wyraża zgodę na wyrzucenie przez Postbox24 wszelkich pozostałych przesyłek pocztowych po zakończeniu umowy najmu, jak również przyszłych przesyłek, które dotrą nieprawidłowo, ponieważ klient nie zmienił swojego adresu.

§ 6

Na jeden do dwóch miesięcy przed końcem okresu najmu wysyłamy fakturę/przypomnienie dotyczące kolejnego okresu. Kolejny okres należy opłacić na miesiąc przed końcem bieżącego okresu najmu. Dziś oferujemy następujące opcje płatności, SWISH, płatność kartą w biurze lub przez naszą stronę internetową, płatność do naszego Bankgiro: 5521-6121.

§ 7

Postbox24 nie ponosi odpowiedzialności za mienie klientów znajdujące się w ich skrzynkach pocztowych w przypadku włamania, pożaru lub zalania lokalu Postbox24 lub lokalu jego franczyzobiorcy.

§ 8

Klienci, którzy według Folkbokföringslag (1991:481) chcą zarejestrować się pod adresem, odpowiadają za własne wykorzystanie, zmianę i odrzucenie wniosku, tj. Artykuł 37 Urząd Skarbowy może nałożyć grzywnę na każdego, kto nie zastosuje się do nakazu zgodnie z artykułem 31 lub 32. Opłata za wynajem nie podlega zwrotowi.

§ 9

Poczta zaadresowana do najemcy zostanie zwrócona do nadawcy. Każdy rodzaj podnajmu skrzynki pocztowej prowadzi do natychmiastowego rozwiązania umowy najmu. Opłata za wynajem nie podlega zwrotowi.

§ 10

W żadnym wypadku nie wolno używać skrzynek pocztowych Postbox24 jako adresu rejestrowego. Zalecamy jednak zarejestrowanie skrzynki pocztowej jako osobnego adresu pocztowego. Postbox24 zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy najmu w przypadku podania przez klienta nieprawidłowych danych osobowych. Opłata za wynajem nie podlega zwrotowi.

§ 11

Cyfrowa skrzynka pocztowa - W przypadkach, gdy klient sobie tego życzy, Postbox24 przekazuje pocztę przychodzącą do klienta za pośrednictwem poczty e-mail lub zwykłej poczty. Za tę usługę Klient zwraca Postbox24 zgodnie z aktualnym cennikiem. Klient zamawiając usługę potwierdza, że Postbox24 lub wyznaczona przez niego osoba ma prawo do otwierania poczty do przekazania klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty. Poczta przekazywana tylko przez e-mail jest przechowywana przez 30 dni. Licytanci, którzy odbierają pocztę w imieniu klienta, muszą wcześniej powiadomić o tym biuro i być w stanie okazać ważny dokument tożsamości.

§ 12

Postbox24 zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy najmu bez dalszych wyjaśnień w przypadkach, gdy najemca zachowuje się groźnie lub w inny sposób powoduje dyskomfort dla pracowników i innych pracowników. Wszystkie groźby zgłaszane są na policję. Opłata za wynajem nie podlega zwrotowi.

§ 13

Klient akceptuje niniejsze warunki poprzez podpisanie umowy najmu swoim podpisem lub podpisem cyfrowym.

Zaktualizowano: 2021-02-01