GDPR

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig så som personnummer, foto på legitimation/pass. Vi har fått dina uppgifterna från dig vid avtalets
upprättande och du godkänner att vi behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning genom att underteckna detta avtal. Dina personuppgifter kommer att sparas och kan kan komma att delas med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begränsa behandlingen. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

ArabicEnglishSwedish